image text

27. edycja Karnawał Dance Fest


16 lutego 2019 - warsztaty
17 lutego 2019 - eliminacje i przyznanie nagród

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

zaprasza

27. edycja Karnawał Dance Fest

16-17 lutego 2019

Taniec uliczny, Taniec sceniczny, Inne formy, Debiuty, Formacje 30+O Karnawale


Karnawał Dance Fest, jeden z największych projektów tanecznych województwa podlaskiego, obchodzi swoje 27. urodziny!
Co roku przyjeżdżają do nas setki tancerzy z całej Polski – dzieci i dorośli, debiutanci i doświadczeni artyści – prezentując swoje najlepsze premierowe choreografie w różnych kategoriach.

Chcemy, żeby każda edycja była wyjątkowa i zapadła Wam w pamięć! W jury zasiądą w tym roku znane i lubiane osobowości tanecznego świata: uczestników oceniać będą Anna Tomczak, Magdalena Brzozowska i Grzegorz Kuciak.
Oprócz dania głównego imprezy, czyli przeglądu zespołów, zaproponujemy Wam też pyszne przystawki, czyli m.in warsztaty taneczne KDF.
A na deser, czyli koncert galowy, zabierzemy Was do sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej!


Nagroda Grand Prix - 2 000 PLN


Nagroda Grand Prix Debiuty - 500 PLN


Inne formy, Street Dance i Taniec Sceniczny ponad 16 lat


1 miejsce – 700 zł
2 miejsce – 300 zł
3 miejsce – puchary

Inne formy, Street Dance i Taniec Sceniczny 12-15 lat


1 miejsce – 700 zł
2 miejsce – 300 zł
3 miejsce – puchary

Wszystkie kategorie do 11 lat – nagrody rzeczowe


Debiuty – nagrody rzeczowe


Formacje 30+


1 miejsce – 500 zł
2 miejsce – nagrody rzeczowe
3 miejsce – nagrody rzeczowe


WARSZTATY


16 lutego 2019 – WOAK Spodki ul. św. Rocha 14
17.00-18.30 Magdalena Brzozowska
17.00-18.30 Dariusz Bujnowski
18.45-20.15 Anna Tomczak
18.45-20.15 Grzegorz Kuciak

ELIMINACJE i PRZYZNANIE NAGRÓD


17 lutego 2019 – Zespół Szkół Rolniczych, ul. Suchowolca 26

od 7.30 Rejestracja

START: godz. 9.00
KONIEC: ok. godz. 17:00


Wpisowe


Pierwsza kategoria - 25 zł
Druga i kolejne kategorie - 15 zł

* na każdą grupę do 15 osób przypada 1 wejściówka dla opiekuna (do 10 osób w przypadku grup do 11 lat i mniej), powyżej 25 osób 2 wejściówki (do 20 osób w przypadku grup do 11 lat i mniej)

Bilety


Bilety dostępne w WOAK ul. Kilińskiego 8

Bilet wstępu
15 zł z legitymacją szkolną / studencką
20 zł bilet normalny

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10% zniżki

Warsztaty


Dla uczestników karnawału:
1 zajęcia (1,5 h) - 30 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 50 zł

Dla osób nie biorących udział w karnawale:
1 zajęcia (1,5 h) - 35 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 60 zł


Jury


Anna TomczakTu podaj tekst alternatywny

Anna Tomczak – tancerka, choreograf z 26-letnim doświadczeniem na scenie. Zaczynała w zespole Fasolki, była członkiem zawodowej grupy Volt. Finalistka „You Can Dance – Po prostu tańcz”. Specjalizuje się w stylach street'owych, czyli głównie w hip-hopie i wszelkich jego pochodnych, ale również mocno w tańcu nowoczesnym i jazzowym i współczesnym oraz typowym tańcu estradowym, scenicznym czy musicalowym. Stawia na wszechstronność taneczną, stąd otwartość na różne style. Bazuje na czuciu muzyki ciałem i emocjach.

Magdalena Brzozowska – performerka, choreografka, architekt, instruktor tańca i trener personalny. Uczestniczka wielu międzynarodowych festiwali i warsztatów, brała udział w licznych konwencjach i spektaklach na scenie krajowej i międzynarodowej. Zdobywając doświadczenie w różnych technikach tańca, szuka odpowiedzi na źródło ruchu jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej. Związana od kilku lat z kontakt improwizacją, poszukuje prawdziwości i naturalności w ciele, „tu i teraz”.

Magdalena Brzozowska

Grzegorz Kuciak – tancerz, instruktor, choreograf. Założyciel Point Dance Studio. Związany z tańcem od 20 lat. Poznawał takie style jak - hip hop, popping, locking, new age, jazz-funk, taniec towarzyski i wiele innych. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami kulturowymi i szkołami tańca w całej Polsce prowadząc warsztaty taneczne/ruchowe. Uwielbia tworzyć. Choreograf grup - West Point, No Point, Grupa 3.0 oraz BK Team z Łomży.

Grzegorz Kuciak

Dariusz Bujnowski – tancerz, instruktor tańca, choreograf. Od dziesiątego roku życia bierze udział w międzynarodowych warsztatach tanecznych prowadzonych przez znanych i cenionych światowych choreografów. Uczestnik wielu projektów tanecznych i telewizyjnych m.in. Opera „La Traviata” Izrael, The Voice of Poland, Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, MTV EMA Pre-Party, Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Współpracuje z wieloma szkołami tanecznymi w całej Polsce i tancerzami prowadząc zajęcia oraz tworząc choreografie. Obecnie występuje na deskach Teatru Muzycznego „Rampa” w spektaklu „Oto Oliver Twist” razem z zespołem Teatru Muzycznego „Tintilo”.

Grzegorz Kuciak


Dokumenty do pobrania

Regulamin


Regulamin konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2019

Regulamin konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2019

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2019 (dalej: Karnawał).
2. Organizatorem Karnawału jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (dalej: Organizator).
3. Uczestnikami Karnawału są grupy taneczne (dalej: Uczestnicy).
4. Karnawał odbywa się w Białymstoku w dniach 16-17 lutego 2019 r., w tym:
1) 16 lutego 2019 r. sobota - godz. 17.00-20.15 - WARSZTATY TANECZNE - WOAK w Białymstoku, SPODKI, ul. św. Rocha 14
2) 17 lutego 2019 r. niedziela – godz. 9.00-17.00 – ELIMINACJE i WRĘCZENIE NAGRÓD - Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku , ul. ks. Stanisława Suchowolca 26

§ 2. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 5 lutego 2019 r. oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 7 lutego 2019 r.
2. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 25 zł za osobę.
3. Za drugą prezentację Startowe wynosi 15 zł za osobę.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.karnawaldf.pl – formularz na stronie będzie dostępny od 14 stycznia 2019.
5. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy:
odbiorca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
numer rachunku: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175, bank odbiorcy: BANK PEKAO S.A. O/Białystok
tytuł przelewu: „Akredytacja KDF” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób 1 kategoria / liczba osób 2 kategoria
6. Zespoły, które zrezygnują z udziału w Karnawale po 9 lutego 2019 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

§ 3. ELIMINACJE
1. ELIMINACJE rozpoczynają się 17 lutego 2019, o godz. 9.00.
2. Kategorie:
Debiuty - grupy i tancerze trenujący do 2 lat, kategorie wiekowe (bez podziału na style tańca):
- do 7 lat; 8 - 11 lat; powyżej 12 lat.
Inne formy tańca (show dance, dancehall, disco dance i inne):
- do 11 lat; 12-15 lat; 16 lat i więcej.
Taniec uliczny / Street Dance (hip-hop, popping, bboying, locking, house, krump, waacking):
- do 11 lat; 12 - 15 lat; 16 lat i więcej.
Taniec sceniczny (taniec współczesny, jazz dance, taniec klasyczny, teatr tańca):
- do 11 lat; 12-15 lat; 16 lat i więcej.
Formacje 30+ (bez podziału na style tańca).
3. W prezentacji może wystąpić minimalnie 3 osoby.
4. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie na Karnawale.
5. Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii wiekowej/tanecznej (przy powtarzających się tancerzach maksymalnie 40% grupy może się powtórzyć w tej samej kategorii).
6. W konkursie w ramach Karnawału prezentacje i choreografie będą oceniane przez Jury wyłonione przez Organizatora.
7. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
8. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów, które otrzymają nagrody.
9. Nagrody przyznawane są po zakończeniu eliminacji, 17 lutego 2019 r., a nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu Karnawału.
10. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3,5 minuty w kategorii Street Dance, Inne formy, Debiuty i 30+ oraz 4,5 minuty w kategorii Taniec Sceniczny (Przewidujemy tolerancję czasową w granicach 10 sekund, w innym wypadku muzyka zostanie wyłączona w trakcie występu. Dla grup, których prezentacje rozpoczynają się w ciszy czas liczymy od momentu rozpoczęcia występu).
11. W razie przekroczenia czasu prezentacji grupy Organizator ma prawo dyskwalifikować grupę.

§ 4. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w Karnawale:
a) Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku,
b) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się Karnawał:
a) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się Karnawał;
b) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu Karnawału nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
c) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się Karnawał (w tym w szatniach, na zapleczach i w salach tanecznych);
d) Rejestrując się na Karnawał przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w Karnawale na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym Karnawału najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w Karnawale.
e) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Karnawału;
f) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
g) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach Karnawału.
h) grupy, które decydują się na użycie rekwizytów, są zobowiązane zabezpieczyć je w sposób, który zapewni bezpieczeństwo podczas występu i nie spowoduje uszkodzenia podłogi baletowej;
i) ze względu na podłogę baletową uczestnicy zobowiązani są występować w miękkim obuwiu,
j) niedozwolone jest wnoszenie i spożywanie przez Uczestników napojów oraz żywności w następujących częściach obiektów, w których odbywa się Karnawał:
- w sali, w której odbywać się będą warsztaty taneczne w dniu 16 lutego 2019 r.,
- na terenie imprezy masowej w dniu 17 lutego 2019 r.,
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
a) wymiary parkietu: 10 m × 10 m;
b) każda grupa ma jednakowe oświetlenie podczas Eliminacji;
c) uczestnicy występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (bezpośrednio na nośniku przenośnym USB lub wysłanych na adres mailowy: a.szydlowski@woak.bialystok.pl w formacie mp3) w terminie do 9 lutego 2019;
d) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
4. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas Karnawału w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie Karnawału oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
5. Uczestnicy Karnawału zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu eliminacji wypełnionych i podpisanych przez siebie zgód (osoby pełnoletnie), lub zgód wypełnionych i podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów (osoby niepełnoletnie) do rozpowszechniania wizerunku uczestników konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2019
6. Niedostarczenie wymaganych zgód skutkuje dyskwalifikacją uczestnika, lub grupy.

§ 5. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację Karnawału regulują:
a) niniejszy Regulamin,
b) regulamin imprezy masowej organizowanej przez Organizatora dnia 17 lutego 2019 r.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin Karnawału będzie dostępny na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Partner:

Patronat Honorowy:


Sponsorzy:

Patronat medialny:


Rejestracja od 14 stycznia 2019


Kategorie i grupy wiekowe (wybierz jedno)

Street Dance
Street Dance do 11 latStreet Dance do 15 latStreet Dance powyżej 16 lat

Taniec Sceniczny
Taniec Sceniczny do 11 latTaniec Sceniczny do 15 latTaniec Sceniczny powyżej 16 lat

Inne formy tańca
Inne formy tańca do 11 latInne formy tańca do 15 latInne formy tańca powyżej 16 lat

Debiuty
Debiuty do 7 latDebiuty do 11 latDebiuty powyżej 12 lat

Formacje 30+
Formacje 30+

”Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.”
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, telefonu, nazwiska
i adresu poczty elektronicznej w celu poinformowania mnie o kolejnych edycjach KDF, zarejestrowania grupy, której jestem kierownikiem."
"Wyrażam zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku w celu promocji Karnawał Dance Fest. Niniejsza
zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z konkursu
tanecznego Karnawał Dance Fest 2019:
- jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
- obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium,
w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych WOAK oraz na
portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto,
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne."

Regulamin http://karnawaldf.pl/#!regulamin

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

zwanego dalej RODO

1) Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku, zwany dalej WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok,
NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10,
sekretariat@woak.bialystok.pl, www.woak.bialystok.pl.
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@woak.bialystok.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2019 oraz w celu
promocji Karnawał Dance Fest w zakresie wizerunku. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w
interesie publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
b. poinformowania o kolejnych edycjach KDF na podstawie wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych WOAK oraz na
portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto. Ponadto w zakresie
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
informacją lub publikowane w BIP WOAK.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (dotyczy
celu określonego w pkt. 3 lit. a) lub do czasu cofnięcia zgody (dotyczy celu określonego
w pkt 3 lit b).
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem (dotyczy celu określonego w pkt. 3 lit. b). W przypadku chęci

cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości na adres
iod@woak.bialystok.pl.
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) Podanie danych osobowych, w zakresie celu określonego w:
a. pkt. 3 lit. a, jest niezbędne do udziału w konkursie tanecznym Karnawał Dance
Fest 2019. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wzięcia udziału w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2019;
b. pkt. 3 lit. b, jest dobrowolne. W przypadku braku zgody nie będziecie Państwo
informowani o kolejnych edycjach KDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22.


Kontakt


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

tel. 85 740-37-11
www.woak.bialystok.pl
woak@woak.bialystok.pl
NIP: 542-10-07-120
REGON: 000276877

Sprawy organizacyjne
Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
karnawal@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-25


Rejestracja

Warsztaty

Godzina 17.00-18.30
17.00-18.30 Magdalena Brzozowska17.00-18.30 Dariusz Bujnowski

Godzina 18.45-20.15
18.45-20.15 Anna Tomczak18.45-20.15 Grzegorz Kuciak

”Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść a ponadto iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).”
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, telefonu, nazwiska i adresu poczty elektronicznej w celu zapisania mnie na warsztaty taneczne."
"Wyrażam zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku w celu promocji Karnawał Dance Fest. Niniejsza
zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z konkursu
tanecznego Karnawał Dance Fest 2019:
- jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
- obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium,
w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych WOAK oraz na
portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto,
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne."

Regulamin http://karnawaldf.pl/#!regulamin

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

zwanego dalej RODO

1) Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku, zwany dalej WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok,
NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10,
sekretariat@woak.bialystok.pl, www.woak.bialystok.pl.
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@woak.bialystok.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2019 oraz w celu
promocji Karnawał Dance Fest w zakresie wizerunku. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w
interesie publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
b. poinformowania o kolejnych edycjach KDF na podstawie wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych WOAK oraz na
portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto. Ponadto w zakresie
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
informacją lub publikowane w BIP WOAK.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (dotyczy
celu określonego w pkt. 3 lit. a) lub do czasu cofnięcia zgody (dotyczy celu określonego
w pkt 3 lit b).
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem (dotyczy celu określonego w pkt. 3 lit. b). W przypadku chęci

cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości na adres
iod@woak.bialystok.pl.
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) Podanie danych osobowych, w zakresie celu określonego w:
a. pkt. 3 lit. a, jest niezbędne do udziału w konkursie tanecznym Karnawał Dance
Fest 2019. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wzięcia udziału w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2019;
b. pkt. 3 lit. b, jest dobrowolne. W przypadku braku zgody nie będziecie Państwo
informowani o kolejnych edycjach KDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Warsztaty - 16 lutego 2019 r.


17.00-18.30 Magdalena Brzozowska
17.00-18.30 Dariusz Bujnowski
18.45-20.15 Anna Tomczak
18.45-20.15 Grzegorz Kuciak

Bilety


Dla uczestników karnawału
1 zajęcia (1,5 h) - 30 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 50 zł

Dla osób nie biorących udział w karnawale
1 zajęcia (1,5 h) - 35 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 60 zł

* Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowaną opłatą.

Miejsce


WOAK SPODKI
ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok


Aktualne informacje


18 Lut 2019
KDF 2019 za nami. Wyniki i fotogaleria
WOAK
0

Fotoreportaż

Karnawał Dance Fest – za nami największe święto tańca w regionie. W miniony weekend (16-17.02) odbyła się 27. edycja KDF, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Kilkadziesiąt zgłoszonych zespołów z Ełku, Augustowa, Ostrowi Mazowieckiej, Czarnej Białostockiej, Olsztyna, Lidzbarku Warmińskiego i oczywiście z Białegostoku rywalizowało ze sobą podczas rund eliminacyjnych w 5 głównych kategoriach, takich jak debiuty, street dance, taniec sceniczny, inne formy tańca, formacje 30 + (z podziałem na grupy wiekowe). W Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku można było obejrzeć 74 prezentacje. Często mówi się, że Białystok jest polską stolicą tańca – to, co dzieje się u nas podczas KDF-u, jest tego najlepszym dowodem. Podczas jego organizacji widzimy ogromną radość i entuzjazm uczestników, którzy potrafią świetnie się bawić i integrować poprzez taniec, i to bez względu na swój wiek. Cieszy nas, i mobilizuje fakt, że od tylu lat impreza ma uznanie w środowisku tanecznym, że cały czas chcą do nas przyjeżdżać uczestnicy z innych regionów Polski. – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Karnawał Dance Fest to także warsztaty taneczne, które odbyły się 16 lutego w Spodkach WOAK. Kilkudziesięciu tancerzy miało możliwość przeszkolić się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, znanych szerszej publiczności dzięki udziałowi w programach telewizyjnych skupionych wokół tańca, by później poddać się ich ocenie podczas zawodów. W tym roku do Białegostoku przyjechali: Anna Tomczak – finalistka „You Can Dance”, specjalizująca się w hip-hopie i w tańcu nowoczesnym, Magdalena Brzozowska, Grzegorz Kuciak, instruktor oraz tancerz założyciel Point Dance Studio, a także Dariusz Bujnowski.
Tegorocznej edycji KDF towarzyszyła również wystawa zdjęć przygotowana przez fotografów działającej przy WOAKu Spółdzielni Fotograficznej. Tematem przewodnim jest oczywiście taniec. Wystawę można oglądać do 20 marca 2019 r. w Spodkach WOAK ul. św. Rocha 14.

Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymali:
Grad Prix Debiuty – Top 10 Be Cool
Grad Prix – Pląs

Debiuty do 7 lat
1. Top 10 Świeżaki
2. Swish
3. Świeżaki

Debiuty 8 – 11 lat
1. TOP 10 Be cool
2. Farcik
3. TOP 10 Start

Taniec sceniczny do 11 lat
1. Studio Tańca „Radość”

Inne formy tańca do 11 lat
1. Kolor Street Dzieci
2. Hokus Mini
3. Hokus Art

Street dance do 11 lat
1. Top 10 Kingz
2. Brave Kids
3. Fart II

Taniec sceniczny do 11 lat
1. Studio Tańca „Radość”

Debiuty 12 lat i więcej
1. Fearless
2. VAJB crew
2. 500+ –
Wyróżnienie TOP 10 Ladies

Inne formy tańca 12-15 lat
1. Kolor Street
2. Hokus star
3. Cookies

Street dance 12-15 lat
1. Fruit Jungle
2. Beton
3. Homies Crew
Wyróżnienie Top10 Heroes

Taniec sceniczny 12-15 lat
1. Kolor Dell’arte Juniorzy
2. Pląs Wena
3. Hokus Star

Inne formy tańca 16 lat i więcej
1. Białostocki Locking
2. Top 10 Yankees
3. Divas

Street dance 16 lat i więcej
1. PoProstu Squad
2. B.K. Team
3. KIDSY

Taniec sceniczny 16 lat i więcej
1. Up to artis
2. Up to art
3. Kolor dell’arte

30+
1. Fafarafa
2. Top 10 Dziady
3. Variete
Impreza odbywała się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Continue reading
13 Lut 2019
HARMONOGRAM
WOAK
0

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

SOBOTA
Godz. 17.00

Warsztaty
17.00-18.30 Magdalena Brzozowska
17.00-18.30 Dariusz Bujnowski
19.45-20.15 Anna Tomczak
19.45-20.15 Grzegorz Kuciak

NIEDZIELA
Godz. 9.00

Debiuty do 7 lat
1 Hokus Kids
2 SWISH
3 ŚWIEŻAKI
4 Top10 Świeżaki

Godz. 9.15
Debiuty do 11 lat
1 Farcik
2 Energetyki
3 Kolor Dell’arte Dzieci
4 Kolorek Bursztyny
5 Kolorek Perły
6 Pląs Liberi
7 Quiz
8 Streeciaki
9 Top10 Becool
10 Top10 Stars

INNE FORMY TAŃCA do 11 lat
Start ok. godz. 10.00
1 Hokus Art
2 Hokus Mini
3 Kolor Street Dzieci

STREET DANCE do 11 lat
1 Brave Kids
2 Buck Up!
3 Fart II
4 Kolorek Street
5 TIP TOP
6 Top10 Kingz

TANIEC SCENICZNY do 11 lat
1 Studio tańca RADOŚĆ

Ok. godz. 11.00-11.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród kat. do 11 lat

Debiuty powyżej 12 lat
Start ok. godz. 11.30-12.00
1 500+
2 VERVA
3 ATUT
4 FEARLESS
5 Pląs Adept
6 Pryzmat
7 Top10 Ladies
8 Top10 Power
9 VAJB Crew

INNE FORMY TAŃCA 12-15 lat
Start ok. godz. 12.30-13.00
1 COOKIES
2 Hokus Star
3 Kolor Street

STREET DANCE 12-15 lat
1 Beton
2 BigStars
3 Crew
4 Flejwunia Kids
5 Fruity Jungle
6 Homies Crew
7 JUMP
8 LuzFam
9 MIKÄ Team
10 Say Whaaat?
11 Sayonara
12 Szał Rachu Ciachu
13 Top10 Heroes
14 United
15 VICE VERSA

TANIEC SCENICZNY 12-15 lat
1 Hokus Star
2 Kolor Dell’arte Juniorzy
3 Pląs Wena

INNE FORMY TAŃCA 16 i więcej lat
Start ok. godz. 14.15-14.30
1 Białostocki Locking
2 Divas
3 Fruit Fly
4 Top10 Yankees

STREET DANCE 16 i więcej lat
1 KIDSY
2 B.K.TEAM
3 Flow One Crew
4 Fruit Fly
5 LAMB
6 PoProstu Squad

TANIEC SCENICZNY 16 i więcej lat
1 Kolor Dell’arte
2 Pląs
3 Shameless
4 Up to ART
5 Up to ARTIS

Formacje 30+
Start ok 15.00-15.30
1 FaFaRaFa
2 JAZDA
3 Kolor Pewex
4 Kolor Variete
5 Top10 Dziady

Około godz. 16.00-17.00 wręczenie nagród

Continue reading
12 Lut 2019
UWAGA! ZMIANA PROGRAMU!
WOAK
0

Szanowni Państwo,

z uwagi, na ogłoszoną żałobę narodową w terminie Karnawału Dance Fest jesteśmy zmuszeni przełożyć datę warsztatów, eliminacji oraz zrezygnować z koncertu galowego w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

W związku z powyższym program KDF wygląda następująco:

16 lutego 2019 r. (sobota), godz. 17.00–20.15
WOAK Spodki ul. św. Rocha 14
– warsztaty

17 lutego 2019 r. (niedziela), godz. 9.00–17.00
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. ks. S. Suchowolca 26
– zawody taneczne z wręczeniem nagród za 1, 2, 3 miejsce oraz 2 nagród Grand Prix, rejestracja zespołów od godziny 7.30

Za utrudnienia przepraszamy i serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej rywalizacji w niedzielę 17 lutego 2019 r.
Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, które umożliwi start w zawodach wszystkim zespołom, które zarezerwowały sobie najbliższy weekend na nasze wydarzenie.
Serdecznie zapraszamy również wszystkich na warsztaty w nowym – sobotnim terminie.
Z uwagi na to, że nie ma koncertu galowego oczywiście zobligowani jesteśmy do zwrotu pieniędzy za bilety na ten koncert oraz za karnety dwudniowe. Bilety na eliminacje z sobotnią datą będą obowiązywały w niedzielę. Bilety dwudniowe i na koncert galowy można zwracać w siedzibie WOAK przy ul. Kilińskiego 8 lub w dniu imprezy, w trakcie jej trwania.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji i służymy pomocą.

Continue reading
05 Lut 2019
Bilety już w sprzedaży
WOAK
0

Zapraszamy do siedziby WOAK-u gdzie można już kupować bilety na tegoroczną edycję Karnawal Dance Fest.

Bilety dostępne w siedzibie WOAK, ul. Kilińskiego 8

Bilet wstępu
15 zł z legitymacją szkolną / studencką
20 zł bilet normalny

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10% zniżki.

Continue reading
09 Sty 2019
15-17 lutego – KDF 2019
WOAK
0

15-17 lutego 2019 roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na 27. Karnawał Dance Fest w Białymstoku. Jest to jeden z największych projektów tanecznych województwa podlaskiego.

Co roku przyjeżdżają do nas setki tancerzy z całej Polski. Zapraszamy grupy taneczne do udziału w kategoriach: Debiuty, Taniec Sceniczny, Street Dance, Inne formy tańca i Formacje 30+.

W jury zasiądą w tym roku znane i lubiane osobowości tanecznego świata: Anna Tomczak, Magdalena Brzozowska, Grzegorz Kuciak i Dariusz Bujnowski.
Rejestracja rusza 14 stycznia 2019 r!

Continue reading
16 Lut 2018
Wideo z koncertu galowego
Poland