image text

Karnawał Dance Fest

15-17 lutego 2019

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

zaprasza

27. edycja Karnawału

Taniec uliczny, Taniec sceniczny, Inne formy, Debiuty, Formacje 30+O Karnawale


Karnawał Dance Fest, jeden z największych projektów tanecznych województwa podlaskiego, obchodzi swoje 27. urodziny!
Co roku przyjeżdżają do nas setki tancerzy z całej Polski – dzieci i dorośli, debiutanci i doświadczeni artyści – prezentując swoje najlepsze premierowe choreografie w różnych kategoriach.

Chcemy, żeby każda edycja była wyjątkowa i zapadła Wam w pamięć! W jury zasiądą w tym roku znane i lubiane osobowości tanecznego świata: uczestników oceniać będą Anna Tomczak, Magdalena Brzozowska i Grzegorz Kuciak.
Oprócz dania głównego imprezy, czyli przeglądu zespołów, zaproponujemy Wam też pyszne przystawki, czyli m.in warsztaty taneczne KDF.
A na deser, czyli koncert galowy, zabierzemy Was do sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej!


Nagroda Grand Prix - 2 000 PLN


Nagroda Grand Prix Debiuty - 500 PLN


Inne formy, Street Dance i Taniec Sceniczny ponad 16 lat


1 miejsce – 700 zł
2 miejsce – 300 zł
3 miejsce – puchary

Inne formy, Street Dance i Taniec Sceniczny 12-15 lat


1 miejsce – 700 zł
2 miejsce – 300 zł
3 miejsce – puchary

Wszystkie kategorie do 11 lat – nagrody rzeczowe


Debiuty – nagrody rzeczowe


Formacje 30+


1 miejsce – 500 zł
2 miejsce – nagrody rzeczowe
3 miejsce – nagrody rzeczowe


WARSZTATY


15 lutego 2019 – WOAK Spodki ul. św. Rocha 14
17.00-18.30 Magdalena Brzozowska
18.45-20.15 Anna Tomczak
18.45-20.15 Grzegorz Kuciak

ELIMINACJE


16 lutego 2019 – Zespół Szkół Rolniczych, ul. Suchowolca 26
8.30–9.50 Rejestracja

START: godz. 10.00
Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Suchowolca 26

Dana kategoria może zacząć się wcześniej lub później. Na bieżąco będziemy informować o zmianach.

Debiuty do 7 lat włącznie
Debiuty 8-11 lat
Debiuty 12 lat i więcej

Około 10.45-11.00
Inne formy tańca do 11 lat
Street dance do 11 lat
Taniec sceniczny do 11 lat

Około 12.00
Inne formy tańca 12-15 lat
Street dance 12-15 lat
Taniec sceniczny 12-15 lat

Około 13.30
Inne formy tańca 16 lat i więcej
Street dance 16 lat i więcej
Taniec sceniczny 16 lat i więcej

Między 14.30-15.00
Formacje 30+

20.00–22.00 Wyniki zostaną ogłoszone w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej: karnawaldf.pl/aktualnosci

KONCERT GALOWY


17 lutego 2019 – Opera i Filharmonia Podlaska ul. Odeska 1
7:30-9:00 Rejestracja i przyznanie szatni grupom
9:00 Szkolenie BHP zawodników
10.00 Otwarcie koncertu Galowego
Występy zespołów
Występy Jury
Przyznanie nagród


Wpisowe


Pierwsza kategoria - 25 zł
Druga i kolejne kategorie - 15 zł

* na każdą grupę do 15 osób przypada 1 wejściówka dla opiekuna (do 10 osób w przypadku grup do 11 lat i mniej), powyżej 25 osób 2 wejściówki (do 20 osób w przypadku grup do 11 lat i mniej)

Bilety


Bilety dostępne od 4 lutego 2019 w WOAK ul. Kilińskiego 8 oraz w Spodkach, ul. św. Rocha 14

Bilet wstępu 1 dzień
15 zł z legitymacją szkolną / studencką
20 zł bilet normalny

Bilet na Koncert Galowy
25 zł bilet ulgowy
30 zł bilet normalny

Pakiet na 2 dni
35 zł z legitymacją szkolną / studencką
45 zł bilet normalny

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10% zniżki

Warsztaty


Dla uczestników karnawału:
1 zajęcia (1,5 h) - 30 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 50 zł

Dla osób nie biorących udział w karnawale:
1 zajęcia (1,5 h) - 35 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 60 zł


Jury


Anna TomczakTu podaj tekst alternatywny

Anna Tomczak – tancerka, choreograf z 26-letnim doświadczeniem na scenie. Zaczynała w zespole Fasolki, była członkiem zawodowej grupy Volt. Finalistka „You Can Dance – Po prostu tańcz”. Specjalizuje się w stylach street'owych, czyli głównie w hip-hopie i wszelkich jego pochodnych, ale również mocno w tańcu nowoczesnym i jazzowym i współczesnym oraz typowym tańcu estradowym, scenicznym czy musicalowym. Stawia na wszechstronność taneczną, stąd otwartość na różne style. Bazuje na czuciu muzyki ciałem i emocjach.

Magdalena Brzozowska – performerka, choreografka, architekt, instruktor tańca i trener personalny. Uczestniczka wielu międzynarodowych festiwali i warsztatów, brała udział w licznych konwencjach i spektaklach na scenie krajowej i międzynarodowej. Zdobywając doświadczenie w różnych technikach tańca, szuka odpowiedzi na źródło ruchu jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej. Związana od kilku lat z kontakt improwizacją, poszukuje prawdziwości i naturalności w ciele, „tu i teraz”.

Magdalena Brzozowska

Grzegorz Kuciak – tancerz, instruktor, choreograf. Założyciel Point Dance Studio. Związany z tańcem od 20 lat. Poznawał takie style jak - hip hop, popping, locking, new age, jazz-funk, taniec towarzyski i wiele innych. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami kulturowymi i szkołami tańca w całej Polsce prowadząc warsztaty taneczne/ruchowe. Uwielbia tworzyć. Choreograf grup - West Point, No Point, Grupa 3.0 oraz BK Team z Łomży.

Grzegorz Kuciak


Regulamin


Regulamin konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2018

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2018 (dalej: Karnawał).
2. Organizatorem Karnawału jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (dalej: Organizator).
3. Uczestnikami Karnawału są grupy taneczne z całej Polski (dalej: Uczestnicy).
4. Karnawał odbywa się w Białymstoku w dniach 09 -11 lutego 2018 r., w tym:

1) 09 lutego 2018 r. piątek - godz. 16.00 - 21.00 - WARSZTATY TANECZNE - WOAK w Białymstoku, SPODKI, ul. św. Rocha 14
2) 10 lutego 2018 r. sobota – godz. 10.00-16.00 – ELIMINACJE - ul.Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku , ul. ks. Stanisława Suchowolca 26
3) 11 lutego 2018 r. niedziela - godz. 11.00-14.00 - KONCERT GALOWY (wręczenie nagród) - Opera i Filharmonia Podlaska ul. Odeska 1

§ 2.
ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 1 lutego 2018 r. oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 2 lutego 2018 r.
2. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 25 zł za osobę.
3. Za drugą prezentację Startowe wynosi 15 zł za osobę.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.karnawaldf.pl – formularz na stronie będzie dostępny od 8 stycznia 2018.
5. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy:
odbiorca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
numer rachunku: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175
bank odbiorcy: BANK PEKAO S.A. O/Białystok
tytuł przelewu: „Akredytacja” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób 1 kategoria / liczba osób 2 kategoria
6. Zespoły, które zrezygnują z udziału w Karnawale po 5 lutego 2018 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

§ 3.
ELIMINACJE
1. ELIMINACJE rozpoczynają się 10 lutego 2018, o godz. 10.00.
2. Kategorie:
Debiuty - grupy i tancerze trenujący do 2 lat, kategorie wiekowe (bez podziału na style tańca):
- do 7 lat;
- 8 - 11 lat;
- powyżej 12 lat.
Taniec uliczny / Street Dance (hip-hop, popping, bboying, locking, house, krump, waacking ):
- do 11 lat;
- 12 - 15 lat;
- 16 lat i więcej.
Taniec sceniczny (taniec współczesny, jazz dance, taniec klasyczny, teatr tańca):
- do 11 lat;
- 12-15 lat;
- 16 lat i więcej.
Inne formy tańca (show dance, dancehall, disco dance i inne):
- do 11 lat;
- 12 - 15 lat;
- 16 lat i więcej.
Formacje 30+ (bez podziału na style tańca).
3. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie na Karnawale.
4. Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii.
5. W konkursie w ramach Karnawału prezentacje i choreografie będą oceniane przez Jury wyłonione przez Organizatora.
6. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
7. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów, które wystąpią na Koncercie Galowym.
8. Nagrody przyznawane są podczas Koncertu Galowego, a nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu Karnawału.
9. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3,5 minuty w kategorii Street Dance, Inne formy, Debiuty i 30+ oraz 4,5 minuty w kategorii Taniec Sceniczny (Przewidujemy tolerancję czasową w granicach 10 sekund, w innym wypadku muzyka zostanie wyłączona w trakcie występu. Dla grup, których prezentacje rozpoczynają się w ciszy czas liczymy od momentu rozpoczęcia występu).

§ 4.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w Karnawale:
a) Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku,
b) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się Karnawał:
a) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się Karnawał;
b) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu Karnawału nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
c) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się Karnawał (w tym w szatniach, na zapleczach i w salach tanecznych);
d) Rejestrując się na Karnawał przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w Karnawale na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym Karnawału najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w Karnawale.
e) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Karnawału;
f) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
g) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach Karnawału.
h) grupy, które decydują się na użycie rekwizytów, są zobowiązane zabezpieczyć je w sposób, który zapewni bezpieczeństwo podczas występu i nie spowoduje uszkodzenia podłogi baletowej;
i) ze względu na podłogę baletową uczestnicy zobowiązani są występować w miękkim obuwiu.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
a) wymiary parkietu: 10 m × 10 m;
b) każda grupa ma jednakowe oświetlenie podczas Eliminacji;
c) uczestnicy występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (bezpośrednio na nośniku przenośnym USB lub wysłanych na adres mailowy: a.szydlowski@woak.bialystok.pl w formacie mp3) w terminie do 5 lutego 2018;
d) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
4. Uczestnicy Karnawału zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z Karnawału w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
6. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas Karnawału w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie Karnawału oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
7. Uczestnicy Karnawału z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Karnawału (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z Karnawału w mediach, m.in. na stronie internetowej WOAK w Białymstoku oraz stronie internetowej Karnawału w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.

§ 5.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację Karnawału regulują:
a) niniejszy Regulamin,
b) regulamin imprezy masowej organizowanej przez Organizatora dnia 10 lutego 2018 r.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin Karnawału będzie dostępny na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Regulamin imprezy masowej karnawał Dance Fest 2017 w dniu 10.02.2018 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. ks. Stanisława Suchowolca 26

§ 1.
1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) pod nazwą „KARNAWAŁ DANCE FEST 2018”, zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „imprezą”, odbywającej się na terenie Hali Sportowej Zespołu Szkól Rolniczych CKP ul. ks. S. Suchowolca 26 w Białymstoku.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
1) wstęp na imprezę;
2) obowiązki uczestnika imprezy
3) zakazy, które uczestnik powinien respektować;
4) prawa uczestnika imprezy
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.

§ 2.
1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na tej imprezie leży w gestii organizatora imprezy realizującego swoje uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej odpowiednio oznakowanych, w tym wyposażonych w identyfikator wydany przez organizatora imprezy umieszczony w widocznym miejscu.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące przepisami polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, a w razie potrzeby- przedstawiciele innych służb i organów.
3. Do wejścia na teren imprezy masowej uprawniają bilety wstępu na imprezę.

§ 3.
Na teren imprezy może wejść i przebywać wyłącznie osoba, która posiada bilet wstępu uprawniający do wejścia, o którym mowa w § 2 ust. 3 regulaminu oraz:
1) jest trzeźwa;
2) nie jest pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;

§ 4.
Uczestnik imprezy jest zobowiązany:
1) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądania służb organizatora lub innych uprawnionych służb bilet uprawniający do wejścia na teren imprezy;
2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
3) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy, spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy: Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej;
4) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu terenie Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

§ 5.
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
a) broni
b) materiałów wybuchowych
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
d) różnego rodzaju noży, pałek, kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu
e) wyrobów pirotechnicznych
2) środków i napojów:
a) alkoholowych
b) odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie
2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
1) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenie i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
2) nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
3) rzucania przedmiotami;
4) spożywania alkoholu
5) zażywania środków odurzających lub psychotropowych
6) rozniecania, podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
8) zaśmiecania terenu imprezy;
9) niszczenia infrastruktury imprezy masowej
10) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych
11) wprowadzania na teren imprezy zwierząt
3. Odmawia się wstępu przebywania na imprezie osobom, które:
1) nie posiadają biletu uprawniającego do wejścia;
2) nie poddają się czynnościom wykonywanym przez uprawnione służby, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, tj w zakresie:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy masowej;
b) legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagażu i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
3) nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów obiektu imprezy;
4) są pod widocznym działaniem:
a) alkoholu
b) środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
5) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej;
6) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd i zachowanie;
7) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele, zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej;
8) są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
a) zakazu wstępu na imprezę masową;
b) zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;
9) znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję;
4. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsce nie przeznaczone dla publiczności.

§ 6.
1. Uczestnik imprezy ma prawo:
1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, ograniczone koniecznością przestrzegania przepisów prawa, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
3) do informacji o:
a) umiejscowieniu punktów medycznych, sanitarnych;
b) udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
4) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku w sposób zgony z ich przeznaczeniem;
5) korzystać z pomocy medycznej;
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód- w trakcie i na terenie imprezy;
2) składania skarg;

§7.
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesna zgodę na użycie wizerunku w związku z produkcją prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisem wideo i audio z imprezy lub każdego elementu imprezy prezentowanej w przekazach medialnych.
2. Organizator zastrzega możliwość zmian terminów imprez gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za kupione bilety wstępu.
3. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do określenia kolejności, w jakiej będą wychodzili uczestnicy imprezy po zakończeniu imprezy masowej.

§ 8.
Osoby rażąco naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu podlegają niezwłocznemu przekazaniu Policji. Takim osobom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów za zakupione bilety.

§ 9.
Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku;

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Regulaminu Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

§ 11.
Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie imprezy oraz na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.


Patronat Honorowy


Sponsorzy:

Patronat medialny:


Rejestracja


Kategorie i grupy wiekowe (wybierz jedno)

Street Dance
Street Dance do 11 latStreet Dance do 15 latStreet Dance powyżej 16 lat

Taniec Sceniczny
Taniec Sceniczny do 11 latTaniec Sceniczny do 15 latTaniec Sceniczny powyżej 16 lat

Inne formy tańca
Inne formy tańca do 11 latInne formy tańca do 15 latInne formy tańca powyżej 16 lat

Debiuty
Debiuty do 7 latDebiuty do 11 latDebiuty powyżej 12 lat

Formacje 30+
Formacje 30+

”Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść a ponadto iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).”


Kontakt


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

tel. 85 740-37-11
www.woak.bialystok.pl
woak@woak.bialystok.pl
NIP: 542-10-07-120
REGON: 000276877

Sprawy organizacyjne
Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
karnawal@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-25


Rejestracja

Warsztaty

Godzina 17.00-18.30
17.00-18.30 Magdalena Brzozowska

Godzina 18.45-20.15
18.45-20.15 Anna Tomczak18.45-20.15 Grzegorz Kuciak

”Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść a ponadto iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926).”

Warsztaty - 15 lutego 2019 r.


17.00-18.30 Magdalena Brzozowska
18.45-20.15 Anna Tomczak
18.45-20.15 Grzegorz Kuciak

Bilety


Dla uczestników karnawału
1 zajęcia (1,5 h) - 30 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 50 zł

Dla osób nie biorących udział w karnawale
1 zajęcia (1,5 h) - 35 zł
2 zajęcia (1,5 h) - 60 zł

* Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowaną opłatą.

Miejsce


WOAK SPODKI
ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok


Aktualności


16 Lut 2018
Wideo z koncertu galowego
16 Lut 2018
Fotoreportaż
FOTOREPORTAŻ (aby obejrzeć zdjęcia, należy kliknąć na fotografię poniżej)

Białystok po raz 26 stał się stolica tańca!

65 zespołów, ponad 800 uczestników występujących w pięciu kategoriach tanecznych, wyszukane choreografie, zróżnicowana muzyka, barwne stroje, a przede wszystkim ogromna radość, świetna zabawa i entuzjazm tancerzy. Ostatni weekend karnawału przebiegł pod znakiem tańca! Już po raz 26. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprosił tancerzy z całego kraju na jeden z największych projektów tanecznych w północno-wschodniej Polsce – Karnawał Dance Fest.  Od 9 do 11 lutego Białystok stał się prawdziwą stolica tańca!

KDF to wydarzenie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród tancerzy, jak i widzów. Organizację przedsięwzięcia chwalą sobie również choreografowie. Na rozgrzewkę, w piątkowe popołudnie, organizatorzy zaproponowali warsztaty, podczas których wielbiciele tańca mieli możliwość szkolić się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

W eliminacjach, które odbyły się w sobotę 10 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku wzięło udział ponad 800 tancerzy. Zarówno same zespoły, jak i tłumnie zgormadzeni widzowie mieli w czym wybierać. Na scenie zagościły: street dance, taniec sceniczny, formacje debiutujące, kategorie 30+ i inne formy tańca.

Finał tanecznej rywalizacji odbył się 11 lutego w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Na scenie przy ul. Odeskiej zaprezentowało się 37 nagrodzonych formacji. Przed zgromadzoną publicznością zatańczyli również członkowie jury. Dla wielu miłośników tańca było to to nie lada wydarzenie dające możliwość pokazania swoich umiejętności na prawdziwej scenie przed szeroką publicznością.

Karnawał Dance Fest to olbrzymie widowisko artystyczne. – mówił podczas koncertu galowego Cezary Jan Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.  Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim tancerzom za ich pasję i pracę, bo przecież te wspaniałe prezentacje, które mieliśmy okazję podziwiać to efekt wielu miesięcy ćwiczeń. Dziękuję instruktorom za ich zapał, zaangażowanie i dziękuję rodzicom że pozwalacie swoim dzieciom rozwijać pasję, rozwijać zainteresowania, bo dzięki temu nie tylko uczestniczą w ofercie kulturalnej, ale i ją tworzą.

Karnawał Dance Fest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez tanecznych w kraju. Jej niekwestionowanym atutem jest wychodzenie naprzeciw nowym trendom nieustannie pojawiającym się w świecie tańca. Ma to potwierdzenie we frekwencji – na lutowe wydarzenie od lat do stolicy województwa podlaskiego przyjeżdżają setki tancerzy z całej Polski – zarówno dzieci, jak i dorośli, początkujący, jak i doświadczenia artyści, prezentując swoje najlepsze i najbardziej wyszukane układy choreograficzne w różnych kategoriach.

Zarówno w uczestnikach, jak i w zgromadzonej dziś na koncercie galowym publiczność tkwi ogromna energia. Jako Białostocczanie jesteśmy dumni, że to właśnie w naszym mieście możemy przeżywać tak piękne chwile i mamy nadzieję, że ci którzy przyjechali  do nas z daleka, dobrze się tu z nami czują – mówiła Edyta Mozyrska, dyrektor departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Najlepszych z najlepszych, jak co roku, wybierało profesjonalne, znane i lubiane jury. W tym roku taneczne zmagania oceniali: Katarzyna Kubalska – zdobywczyni II miejsca w 2. edycji „You Can Dance”, wielokrotnie nagradzana tancerka i choreograf,  Krzysztof Chamera – tancerz i choreograf i instruktor, na swoim koncie ma wiele sukcesów artystycznych oraz udział w licznych projektach telewizyjnych oraz Marcin Rębilas, który pracował z największymi artystami polskiej sceny muzycznej, zarówno jako tancerz, jak i choreograf.


FOTOREPORTAŻ „Foto Spółdzielnia”

fot. Paweł Polecki, Mariola Tarasiuk, Krzysztof Borowski, Monika Mściwujewska, Jarosław Popławski, Maria Safarewicz, Łukasz Raube, Halina Kaczan, Ewelina Matwiejczuk

Continue reading
12 Lut 2018
Wyniki KDF 2018

DEBIUTY do 7 lat włącznie
1. Farcik
2. Top10 Zozole
3. Kolorek Bursztyny

DEBIUTY 8-11 lat
1. Pląs Liberi
2. Kolorek Rubiny
3. Kolorek Perły

DEBIUTY powyżej 12 lat
1. Fearless
2. Pląs Initio
3. Top10 Power
Wyróżnienia:
Pląs Adept
500+

INNE FORMY TAŃCA do 11 lat
1. Kolor Dzieci Dell’arte
2. Kolorek Street
3. TIP TOP

INNE FORMY TAŃCA 12- 15 lat
1. Hokus Star

INNE FORMY TAŃCA 16 lat i więcej
1. Top10 Yankees
2. Hokus Dreams
3. What’s up Gyals

STREET DANCE do 11 lat
1. Vice Versa
2.  Kolor Street Dzieci
3. Top10 Kingz
Wyróżnienie: Urwisy

STREET DANCE 12- 15 lat
1. Beton
2. Łobuziary
3. Top10 Heroes

STREET DANCE 16 lat i powyżej
1. PoProstu Squad
2. Szał
3. Flow one

FORMACJE 30+
1. Fafarafa
2. Kolor Variete
3. TOP10 Dziady

TANIEC SCENICZNY do 11
1. Pląs Wena
2. Hokusik
3. Hokus Mini

TANIEC SCENICZNY 12 – 15 lat
1. Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku
2. Pryzmat Junior
3. Kolor Juniorzy Dell’arte

TANIEC SCENICZNY 16 lat i więcej
1. Pląs
2. Grow
3. Kolor Seniorzy Dell’arte

Continue reading
10 Lut 2018
Kilka zdjęć z eliminacji
10 Lut 2018
Lista zespołów nominowanych do koncertu galowego!

NA KONCERCIE GALOWYM WYSTĄPIĄ:
*kolejność zespołów jest przypadkowa
*kolejność nie jest związana z kolejnością występów w Operze

DEBIUTY do 7 lat 
Farcik
Kolorek Bursztyny
Top10 Zozole

DEBIUTY 8-11 lat
Pląs Liberi
Kolorek Perły
Kolorek Rubiny

DEBIUTY powyżej 12 lat
Fearless
Top10 Power
Pląs Initio

INNE FORMY TAŃCA do 11 lat
Kolor Dzieci Dell’arte
TIP TOP
Kolorek Street

INNE FORMY TAŃCA 12- 15 lat
Hokus Star

INNE FORMY TAŃCA 16 lat i więcej
Hokus Dream
Top10 Yankees
What’s up Gyals

STREET DANCE do 11 lat
Kolor Street Dzieci
Top10 Kingz
Vice Versa

STREET DANCE 12- 15 lat
Łobuziary
Top10 Heroes
Beton

STREET DANCE 16 lat i powyżej
Szał
PoProstu Squad
Flow one

FORMACJE 30+
Fafarafa
TOP10 Dziady
Kolor Variete

TANIEC SCENICZNY do 11
Hokusik
Pląs Wena
Hokus Mini

TANIEC SCENICZNY 12 – 15 lat
Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku
Kolor Juniorzy Dell’arte
Pryzmat Junior

TANIEC SCENICZNY 16 lat i więcej 
Pląs
Kolor Seniorzy Dell’arte
Grow

PROSIMY O WYTYPOWANIE OSÓB DO ODEBRANIA wyróżnień w Operze:
Pląs Adept
500+
Urwisy
*Zespoły wyróżnione nie występują w Operze

Continue reading
05 Lut 2018
Lista uczestników zakwalifikowanych do eliminacji

8.30–9.50 Rejestracja

START: godz. 10.00
Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Suchowolca 26

Dana kategoria może zacząć się wcześniej lub później. Na bieżąco będziemy informować o zmianach. Po kategorii street dance przewidziana jest krótka przerwa ok. 30 minut

DEBIUTY do 7 lat włącznie
1. Farcik
2. Kolorek Bursztyny
3. MINI MINI
4. PLĄS FILIORUM
5. Top10 Zozole

DEBIUTY 8-11 lat
1. Buck Up!
2. Kolorek Perły
3. Kolorek Rubiny
4. PLĄS LIBERI
5. Top10 Stars

DEBIUTY powyżej 12 lat
1. E.L.F.
2. FEARLESS
3. PLĄS ADEPT
4. PLĄS INITIO
5. Say Whaaat?
6. Top10 Power
7. 500+

INNE FORMY TAŃCA do 11 lat (około 10.45-11.00)
1. COOKIES
2. Hokusik
3. Kolor Dzieci Dell’arte
4. Kolorek Street
5. TIP TOP

INNE FORMY TAŃCA 12-15 lat
1. Hokus Star

INNE FORMY TAŃCA 16 lat i powyżej
1. Hokus Dreams
2. Top10 Yankees
3. What’s up Gyals

STREET DANCE do 11 lat włącznie (około 11.30-12.00)
1. Beton Junior
2. Fart II
3. Focus Crew
4. Kolor Street Dzieci
5. SAYONARA
6. Urwisy
7. Top10 Kingz
8. VICE VERSA

STREET DANCE 12-15 lat
1. Beton
2. Fart Junior
3. Flejwunia Kids
4. JUMP
5. KIDS Crew
6. Łobuziary
7. Top10 Heroes

STREET DANCE 16 lat i powyżej
1. BDS ONE
2. Booyaka
3. Casta
4. Dotyk
5. Flow One
6. PoProstu Squad
7. PROGRES
8. Szał
9. Top10 Yankees

PRZERWA ok. 30 minut

FORMACJE 30+ (między 13.30 – 14.30 – w zależności od potrzeb technicznych)
1. JAZDA
2. Kolor Variete
3. Top10 Dziady
4. 18+VAT
5. FaFaRaFa

TANIEC SCENICZNY do 11 lat włącznie
1. Hokusik
2. HOKUS MINI
3. PLĄS WENA

TANIEC SCENICZNY 12–15 lat
1. Hokus Star
2. Kolor Juniorzy Dell’arte
3. Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku
4. Pryzmat Junior

TANIEC SCENICZNY 16 lat i więcej
1. Grow
2. Kolor Seniorzy Dell’arte
3. PLĄS

20.00–22.00 Wyniki zostaną ogłoszone w formie elektronicznej na stronie internetowej: karnawaldf.pl/aktualnosci

Continue reading
Poland