image text

28. edycja Karnawał Dance Fest


8-9 lutego 2020

debiuty, show dance, street dance, performing arts, formacje 30+O Karnawale


Karnawał Dance Fest, jeden z największych projektów tanecznych województwa podlaskiego, obchodzi swoje 28. urodziny!

Co roku przyjeżdżają do nas setki tancerzy z całej Polski – dzieci i dorośli, debiutanci i doświadczeni artyści – prezentując swoje najlepsze premierowe choreografie w różnych kategoriach.

Chcemy, żeby każda edycja była wyjątkowa i zapadła Wam w pamięć! W jury zasiądą w tym roku znane i lubiane osobowości tanecznego świata.

A na deser, czyli koncert galowy, zabierzemy Was do sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej!


Nagrody

Jury przyznaje nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrody rzeczowe wręczane są podczas uroczystej gali. Nagrody finansowe są przekazywane kierownikom grup na wskazane przez nich w oświadczeniu konto, w terminie do 30 dni po zakończeniu Karnawału.


Eliminacje


8 lutego 2020 r. (sobota) – Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku , ul. ks. Stanisława Suchowolca 26

Koncert galowy, rozdanie nagród


9 lutego 2020 r. (niedziela) – Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1


Wpisowe


Warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r., wpłacenie opłaty startowej dostarczenie zgody do rozpowszechniania wizerunku oraz dostarczenie nagrania do 31 stycznia 2020 r.

Każdy uczestnik opłaca startowe w wysokości 25 zł za osobę.

Za drugą prezentację startowe wynosi 15 zł za osobę.

Bilety


Bilet wstępu na eliminacje
- 15 zł z legitymacją szkolną / studencką
- 20 zł bilet normalny

Bilet na Koncert Galowy
- 25 zł bilet ulgowy
- 30 zł bilet normalny

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10% zniżki


Iwona Maria Orzełowska – choreografka, pedagożka, scenarzystka, reżyserka; założycielka Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Siedlcach, Caro Dance Company oraz Teatru Tańca Caro, sędzina sędzina International Dance Organization (IDO), członkini Międzynarodowej Rady Tańca – CID. W 2017 otrzymała dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, medal za zasługi dla kultury polskiej, wręczony z okazji 30 lat pracy z zespołem Caro Dance. W 2009 roku otrzymała nagrodę marszałka województwa mazowieckiego za szczególne zasługi dla promowania Polski i kultury polskiej, jest też laureatką nagrody prezydenta Siedlec „Aleksandrii” i nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. Na przestrzeni ostatnich lat jej choreografie zdobyły ponad sto tytułów mistrzów lub wicemistrzów świata i Europy. Tworzy też choreografie do telewizyjnych programów tanecznych i rozrywkowych oraz spektakli jubileuszowych dla gwiazd polskiej sceny muzycznej, a także choreografie finałów telewizyjnych konkursów Miss Polonia. Jest autorką kilu projektów integracyjnych dla tancerzy i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz programów resocjalizacji w domach młodzieży defaworyzowanej i projektów integracyjnych dla tancerzy i młodzieży niepełnosprawnej.

Paweł Sokołowski – pierwsze taneczne kroki stawiał w 2007 roku. Obecnie topowy tancerz hip hop dance i house dance w Polsce. Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w warsztatach i panelach dyskusyjnych oraz konfrontując umiejętności w contestach na terenie całej Europy. Nabytym doświadczeniem dzieli się, prowadząc liczne klasy oraz występując w roli jurora na imprezach takich jak: Up Your Skillz (Rosja), Rytm Ulicy, Wirująca Strefa, Gdańsk Dźwiga Muzę, Eat Your Feet, Urban Dance Meeting, Groove Contest, Po Polsku Tańcz, Hype Up/Baltic Games, Eye to Eye Battle, Dance Tribute, Hip Hop High Level, SHC Elements, Gorzów Funkowo, Ostrowski Styl etc. Na koncie ma wiele osiągnięć, a do ważniejszych zalicza m.in.: dziewięciokrotny udział w finale Wirującej Strefy w kat. hip hop, house, allstyles, siedmiokrotny udział w finale Your Original Style w kat. hip hop, house, allstyles czy pięciokrotny udział w finale Back In The Day w kat. hip hop, house, a także półfinał programu „Mam talent” z Enzym Crew.

Piotr Jeznach – absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku taniec, na specjalności choreografia i teoria tańca, gdzie obecnie wykłada taniec współczesny oraz plastykę ruchu scenicznego. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie oraz Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny na kierunku taniec jazzowy w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Tańczył w warszawskim zespole Belong 2 Beat oraz białostockiej grupie Fair Play Kwadrat. Finalista 4. edycji programu „You Can Dance – Po Prostu Tańcz” oraz 1. edycji programu „Got To Dance – Tylko Taniec”. Jako tancerz występował na deskach teatrów w całej Polsce, brał udział w trasach koncertowych Edyty Górniak oraz Dody. W latach 2014–19 był solistą w Młodym Balecie Polskim. Szkolił się m.in w Londynie (London Russian Ballet School), Nowym Jorku (Steps on Broadway, Broadway Dance Center) oraz kilkukrotnie w Los Angeles (The Edge, Millenium Dance Complex, Debbie Raynolds Dance Studio). Organizator warsztatów tańca „Tańce Hulańce”, „Focus Dance Division” oraz wieczoru tanecznego „Focus & Friends Dance Evening”. Choreograf warszawskiego zespołu tańca współczesnego Focus.


Dokumenty do pobrania

Regulamin


Regulamin konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2020

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2020 (dalej: Karnawał).
2. Organizatorem Karnawału jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (dalej: Organizator).
3. Uczestnikami Karnawału są grupy taneczne (dalej: Uczestnicy).
4. Karnawał odbywa się w Białymstoku w dniach 8–9 lutego 2020 r., w tym:
1) 8 lutego 2020 r. (sobota) – ELIMINACJE – Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku , ul. ks. Stanisława Suchowolca 26;
2) 09 lutego 2020 r. (niedziela) – KONCERT GALOWY i WRĘCZENIE NAGRÓD – Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1.

§ 2. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r., wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe), dostarczenie zgody do rozpowszechniania wizerunku oraz dostarczenie nagrania do 31 stycznia 2020 r.
2. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 25 zł za osobę.
3. Za drugą prezentację Startowe wynosi 15 zł za osobę.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.
5. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy:
odbiorca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
numer rachunku: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175, bank odbiorcy: BANK PEKAO S.A. O/Białystok
tytuł przelewu: „Akredytacja KDF” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób.
6. Zespoły, które zrezygnują z udziału w Karnawale po 31 stycznia 2020 r. uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
7. Uczestnicy Karnawału zobowiązani są do dostarczenia do 31 stycznia (osobiście lub listownie na adres Organizatora) wypełnionych i podpisanych przez siebie zgód (osoby pełnoletnie) lub zgód wypełnionych i podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów (osoby niepełnoletnie) do rozpowszechniania wizerunku uczestników konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2020.
8. Niedostarczenie wymaganych zgód skutkuje dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
9. Uczestnicy występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (bezpośrednio na nośniku przenośnym USB lub wysłanych na adres mailowy: a.szydlowski@woak.bialystok.pl w formacie mp3) w terminie do 31 stycznia 2020.

§ 3. KATEGORIE

1. W Karnawale mogą wziąć udział formacje tańca (minimalnie 3 osoby) w następujących kategoriach:
Debiuty (grupy trenujące do 2 lat, bez podziału na style tańca):
– do 9 lat; 10–15 lat.
Show Dance (dowolne techniki tańca, prezentacja oparta na opowiedzeniu historii):
– do 11 lat; 12–15 lat; 16 lat i więcej.
Street Dance (hip-hop, popping, bboying, locking, house, krump, waacking, dancehall):
– do 11 lat; 12–15 lat; 16 lat i więcej.
Performing Arts (jazz, modern, współczesny, taniec klasyczny):
– do 11 lat; 12–15 lat; 16 lat i więcej.
Formacje 30+ (bez podziału na style tańca).
2. Spoza danej kategorii wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie na Karnawale.
3. Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii tanecznej.
4. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3,5 minuty w kategorii Street Dance, Debiuty i 30+ oraz 4,5 minuty w kategorii Performing Art i Show Dance.
5. Kategorie wiekowe, w których zgłosi się mniej niż 5 formacji, zostaną dołączone do innej kategorii wiekowej.

§ 4. JURY

1. W konkursie w ramach Karnawału prezentacje i choreografie będą oceniane przez Jury wyłonione przez Organizatora.
2. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
3. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów, które otrzymają nagrody.
4. Jury przyznaje nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrody rzeczowe wręczane są podczas uroczystej gali. Nagrody finansowe są przekazywane kierownikom grup na wskazane przez nich w oświadczeniu konto, w terminie do 30 dni po zakończeniu Karnawału.

§ 5. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Zasady udziału w Karnawale:
a) Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku;
b) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się Karnawał:
a) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się Karnawał;
b) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu Karnawału nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
c) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się Karnawał (w tym w szatniach, na zapleczach i w salach tanecznych);
d) rejestrując się na Karnawał przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w Karnawale na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym Karnawału najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w Karnawale;
e) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Karnawału;
f) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
g) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach Karnawału;
h) grupy, które decydują się na użycie rekwizytów, są zobowiązane zabezpieczyć je w sposób, który zapewni bezpieczeństwo podczas występu i nie spowoduje uszkodzenia podłogi baletowej;
i) ze względu na podłogę baletową uczestnicy zobowiązani są występować w miękkim obuwiu,
j) niedozwolone jest wnoszenie przez Uczestników na teren imprezy masowej w dniu 8 lutego 2020 roku napojów i żywności w otwartych, niezabezpieczonych pojemnikach (kubkach, talerzach, tackach).
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
a) wymiary parkietu: 10 m × 10 m;
b) każda grupa ma jednakowe oświetlenie podczas Eliminacji;
c) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację Karnawału regulują:
a) niniejszy Regulamin;
b) regulamin imprezy masowej organizowanej przez Organizatora w dniach 8 lutego 2020 r.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin Karnawału będzie dostępny na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Partner:

Patronat Honorowy:


Sponsorzy:

Patronat medialny:


Rejestracja KDF 2020


Kategorie i grupy wiekowe (wybierz jedno)

DEBIUTY
Debiuty do 9 latDebiuty 10-15 lat

SHOW DANCE
Show Dance do 11 latShow Dance 12-15 latShow Dance 16 lat i więcej

STREET DANCE
Street Dance do 11 latStreet Dance 12-15 latStreet Dance 16 lat i więcej

PERFORMING ARTS
Performing Arts do 11 latPerforming Arts 12-15 latPerforming Arts 16 lat i więcej

FORMACJE 30+
Formacje 30+

”Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.”
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, telefonu, nazwiska
i adresu poczty elektronicznej w celu poinformowania mnie o kolejnych edycjach KDF, zarejestrowania grupy, której jestem kierownikiem."
"Wyrażam zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku w celu promocji Karnawał Dance Fest. Niniejsza
zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z konkursu
tanecznego Karnawał Dance Fest 2020:
- jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
- obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium,
w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych WOAK oraz na
portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto,
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne."

Regulamin http://karnawaldf.pl/#!regulamin

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanego dalej RODO

1) Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, zwany dalej WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, sekretariat@woak.bialystok.pl, www.woak.bialystok.pl.
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@woak.bialystok.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2020 oraz w celu promocji Karnawał Dance Fest w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
b. poinformowania o kolejnych edycjach KDF na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych WOAK oraz na portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP WOAK.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (dotyczy celu określonego w pkt. 3 lit. a) lub do czasu cofnięcia zgody (dotyczy celu określonego w pkt 3 lit b).
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy celu określonego w pkt. 3 lit. b). W przypadku chęci cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości na adres iod@woak.bialystok.pl.
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych, w zakresie celu określonego w:
a. pkt. 3 lit. a, jest niezbędne do udziału w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2020. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie tanecznym Karnawał Dance Fest 2020;
b. pkt. 3 lit. b, jest dobrowolne. W przypadku braku zgody nie będziecie Państwo informowani o kolejnych edycjach KDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.


Kontakt


Koordynator:
Małgorzata Sienkiewicz
karnawal@woak.bialystok.pl
tel. kom. 507 456 613

Sprawy organizacyjne:
Dział Muzyczno-Teatralny WOAK
tel. 85 744-63-13

Organizator:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
tel. 85 740-37-11
www.woak.bialystok.pl
woak@woak.bialystok.pl
NIP: 542-10-07-120
REGON: 000276877


Aktualne informacje


12 Gru 2019
Ruszyła rejestracja!
admin
0

Czekamy na Wasze zgłoszenia na KDF 2020.
http://karnawaldf.pl/#!rejestracja

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r., dokonanie opłaty startowej, dostarczenie zgody na upowszechnianie wizerunku oraz nagrania do 31 stycznia 2020 r.

Continue reading
02 Gru 2019
28. edycja KDF – 8-9 lutego 2020
admin
0

Kolejna, 28. edycja Karnawal Dance Fest odbędzie się w dniach 8-9 lutego 2020. Kategorie to debiuty, show dance, street dance, performing arts, formacje 30+ Wkrótce opublikujemy więcej informacji.


Continue reading
18 Lut 2019
KDF 2019 za nami. Wyniki i fotogaleria
WOAK
0

Fotoreportaż

Karnawał Dance Fest – za nami największe święto tańca w regionie. W miniony weekend (16-17.02) odbyła się 27. edycja KDF, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Kilkadziesiąt zgłoszonych zespołów z Ełku, Augustowa, Ostrowi Mazowieckiej, Czarnej Białostockiej, Olsztyna, Lidzbarku Warmińskiego i oczywiście z Białegostoku rywalizowało ze sobą podczas rund eliminacyjnych w 5 głównych kategoriach, takich jak debiuty, street dance, taniec sceniczny, inne formy tańca, formacje 30 + (z podziałem na grupy wiekowe). W Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku można było obejrzeć 74 prezentacje. Często mówi się, że Białystok jest polską stolicą tańca – to, co dzieje się u nas podczas KDF-u, jest tego najlepszym dowodem. Podczas jego organizacji widzimy ogromną radość i entuzjazm uczestników, którzy potrafią świetnie się bawić i integrować poprzez taniec, i to bez względu na swój wiek. Cieszy nas, i mobilizuje fakt, że od tylu lat impreza ma uznanie w środowisku tanecznym, że cały czas chcą do nas przyjeżdżać uczestnicy z innych regionów Polski. – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Karnawał Dance Fest to także warsztaty taneczne, które odbyły się 16 lutego w Spodkach WOAK. Kilkudziesięciu tancerzy miało możliwość przeszkolić się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, znanych szerszej publiczności dzięki udziałowi w programach telewizyjnych skupionych wokół tańca, by później poddać się ich ocenie podczas zawodów. W tym roku do Białegostoku przyjechali: Anna Tomczak – finalistka „You Can Dance”, specjalizująca się w hip-hopie i w tańcu nowoczesnym, Magdalena Brzozowska, Grzegorz Kuciak, instruktor oraz tancerz założyciel Point Dance Studio, a także Dariusz Bujnowski.
Tegorocznej edycji KDF towarzyszyła również wystawa zdjęć przygotowana przez fotografów działającej przy WOAKu Spółdzielni Fotograficznej. Tematem przewodnim jest oczywiście taniec. Wystawę można oglądać do 20 marca 2019 r. w Spodkach WOAK ul. św. Rocha 14.

Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymali:
Grad Prix Debiuty – Top 10 Be Cool
Grad Prix – Pląs

Debiuty do 7 lat
1. Top 10 Świeżaki
2. Swish
3. Świeżaki

Debiuty 8 – 11 lat
1. TOP 10 Be cool
2. Farcik
3. TOP 10 Start

Taniec sceniczny do 11 lat
1. Studio Tańca „Radość”

Inne formy tańca do 11 lat
1. Kolor Street Dzieci
2. Hokus Mini
3. Hokus Art

Street dance do 11 lat
1. Top 10 Kingz
2. Brave Kids
3. Fart II

Taniec sceniczny do 11 lat
1. Studio Tańca „Radość”

Debiuty 12 lat i więcej
1. Fearless
2. VAJB crew
2. 500+ –
Wyróżnienie TOP 10 Ladies

Inne formy tańca 12-15 lat
1. Kolor Street
2. Hokus star
3. Cookies

Street dance 12-15 lat
1. Fruit Jungle
2. Beton
3. Homies Crew
Wyróżnienie Top10 Heroes

Taniec sceniczny 12-15 lat
1. Kolor Dell’arte Juniorzy
2. Pląs Wena
3. Hokus Star

Inne formy tańca 16 lat i więcej
1. Białostocki Locking
2. Top 10 Yankees
3. Divas

Street dance 16 lat i więcej
1. PoProstu Squad
2. B.K. Team
3. KIDSY

Taniec sceniczny 16 lat i więcej
1. Up to artis
2. Up to art
3. Kolor dell’arte

30+
1. Fafarafa
2. Top 10 Dziady
3. Variete
Impreza odbywała się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Continue reading
13 Lut 2019
HARMONOGRAM
WOAK
0

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

SOBOTA
Godz. 17.00

Warsztaty
17.00-18.30 Magdalena Brzozowska
17.00-18.30 Dariusz Bujnowski
19.45-20.15 Anna Tomczak
19.45-20.15 Grzegorz Kuciak

NIEDZIELA
Godz. 9.00

Debiuty do 7 lat
1 Hokus Kids
2 SWISH
3 ŚWIEŻAKI
4 Top10 Świeżaki

Godz. 9.15
Debiuty do 11 lat
1 Farcik
2 Energetyki
3 Kolor Dell’arte Dzieci
4 Kolorek Bursztyny
5 Kolorek Perły
6 Pląs Liberi
7 Quiz
8 Streeciaki
9 Top10 Becool
10 Top10 Stars

INNE FORMY TAŃCA do 11 lat
Start ok. godz. 10.00
1 Hokus Art
2 Hokus Mini
3 Kolor Street Dzieci

STREET DANCE do 11 lat
1 Brave Kids
2 Buck Up!
3 Fart II
4 Kolorek Street
5 TIP TOP
6 Top10 Kingz

TANIEC SCENICZNY do 11 lat
1 Studio tańca RADOŚĆ

Ok. godz. 11.00-11.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród kat. do 11 lat

Debiuty powyżej 12 lat
Start ok. godz. 11.30-12.00
1 500+
2 VERVA
3 ATUT
4 FEARLESS
5 Pląs Adept
6 Pryzmat
7 Top10 Ladies
8 Top10 Power
9 VAJB Crew

INNE FORMY TAŃCA 12-15 lat
Start ok. godz. 12.30-13.00
1 COOKIES
2 Hokus Star
3 Kolor Street

STREET DANCE 12-15 lat
1 Beton
2 BigStars
3 Crew
4 Flejwunia Kids
5 Fruity Jungle
6 Homies Crew
7 JUMP
8 LuzFam
9 MIKÄ Team
10 Say Whaaat?
11 Sayonara
12 Szał Rachu Ciachu
13 Top10 Heroes
14 United
15 VICE VERSA

TANIEC SCENICZNY 12-15 lat
1 Hokus Star
2 Kolor Dell’arte Juniorzy
3 Pląs Wena

INNE FORMY TAŃCA 16 i więcej lat
Start ok. godz. 14.15-14.30
1 Białostocki Locking
2 Divas
3 Fruit Fly
4 Top10 Yankees

STREET DANCE 16 i więcej lat
1 KIDSY
2 B.K.TEAM
3 Flow One Crew
4 Fruit Fly
5 LAMB
6 PoProstu Squad

TANIEC SCENICZNY 16 i więcej lat
1 Kolor Dell’arte
2 Pląs
3 Shameless
4 Up to ART
5 Up to ARTIS

Formacje 30+
Start ok 15.00-15.30
1 FaFaRaFa
2 JAZDA
3 Kolor Pewex
4 Kolor Variete
5 Top10 Dziady

Około godz. 16.00-17.00 wręczenie nagród

Continue reading
12 Lut 2019
UWAGA! ZMIANA PROGRAMU!
WOAK
0

Szanowni Państwo,

z uwagi, na ogłoszoną żałobę narodową w terminie Karnawału Dance Fest jesteśmy zmuszeni przełożyć datę warsztatów, eliminacji oraz zrezygnować z koncertu galowego w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

W związku z powyższym program KDF wygląda następująco:

16 lutego 2019 r. (sobota), godz. 17.00–20.15
WOAK Spodki ul. św. Rocha 14
– warsztaty

17 lutego 2019 r. (niedziela), godz. 9.00–17.00
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. ks. S. Suchowolca 26
– zawody taneczne z wręczeniem nagród za 1, 2, 3 miejsce oraz 2 nagród Grand Prix, rejestracja zespołów od godziny 7.30

Za utrudnienia przepraszamy i serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej rywalizacji w niedzielę 17 lutego 2019 r.
Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, które umożliwi start w zawodach wszystkim zespołom, które zarezerwowały sobie najbliższy weekend na nasze wydarzenie.
Serdecznie zapraszamy również wszystkich na warsztaty w nowym – sobotnim terminie.
Z uwagi na to, że nie ma koncertu galowego oczywiście zobligowani jesteśmy do zwrotu pieniędzy za bilety na ten koncert oraz za karnety dwudniowe. Bilety na eliminacje z sobotnią datą będą obowiązywały w niedzielę. Bilety dwudniowe i na koncert galowy można zwracać w siedzibie WOAK przy ul. Kilińskiego 8 lub w dniu imprezy, w trakcie jej trwania.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji i służymy pomocą.

Continue reading
05 Lut 2019
Bilety już w sprzedaży
WOAK
0

Zapraszamy do siedziby WOAK-u gdzie można już kupować bilety na tegoroczną edycję Karnawal Dance Fest.

Bilety dostępne w siedzibie WOAK, ul. Kilińskiego 8

Bilet wstępu
15 zł z legitymacją szkolną / studencką
20 zł bilet normalny

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10% zniżki.

Continue reading
Poland