image text

28. edycja Karnawał Dance Fest


8-9 lutego 2020

debiuty, show dance, street dance, performing arts, formacje 30+O Karnawale


Karnawał Dance Fest, jeden z największych projektów tanecznych województwa podlaskiego, obchodzi swoje 28. urodziny!

Co roku przyjeżdżają do nas setki tancerzy z całej Polski – dzieci i dorośli, debiutanci i doświadczeni artyści – prezentując swoje najlepsze premierowe choreografie w różnych kategoriach.

Chcemy, żeby każda edycja była wyjątkowa i zapadła Wam w pamięć! W jury zasiądą w tym roku znane i lubiane osobowości tanecznego świata.

A na deser, czyli koncert galowy, zabierzemy Was do sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej!


Nagrody

Jury przyznaje nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrody rzeczowe wręczane są podczas uroczystej gali. Nagrody finansowe są przekazywane kierownikom grup na wskazane przez nich w oświadczeniu konto, w terminie do 30 dni po zakończeniu Karnawału.


Eliminacje


8 lutego 2020 r. (sobota), godz. 9:00 – Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku , ul. ks. Stanisława Suchowolca 26

Koncert galowy, rozdanie nagród


9 lutego 2020 r. (niedziela), godz. 11:00 – Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1


Wpisowe


Warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r., wpłacenie opłaty startowej, dostarczenie zgód – na udział w KDF oraz na rozpowszechnianie wizerunku, a także dostarczenie nagrania do 31 stycznia 2020 r.

Każdy uczestnik opłaca startowe w wysokości 25 zł za osobę.

Za drugą prezentację startowe wynosi 15 zł za osobę.

Bilety


Sprzedaż biletów w siedzibie WOAK, ul. Kilińskiego 8, pok. 22, II piętro, od 27 stycznia 2020.

Bilet wstępu na eliminacje
- 15 zł z legitymacją szkolną / studencką
- 20 zł bilet normalny

Bilet na Koncert Galowy
- 25 zł bilet ulgowy
- 30 zł bilet normalny

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10% zniżki


Iwona Maria Orzełowska – choreografka, pedagożka, scenarzystka, reżyserka; założycielka Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Siedlcach, Caro Dance Company oraz Teatru Tańca Caro, sędzina sędzina International Dance Organization (IDO), członkini Międzynarodowej Rady Tańca – CID. W 2017 otrzymała dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, medal za zasługi dla kultury polskiej, wręczony z okazji 30 lat pracy z zespołem Caro Dance. W 2009 roku otrzymała nagrodę marszałka województwa mazowieckiego za szczególne zasługi dla promowania Polski i kultury polskiej, jest też laureatką nagrody prezydenta Siedlec „Aleksandrii” i nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. Na przestrzeni ostatnich lat jej choreografie zdobyły ponad sto tytułów mistrzów lub wicemistrzów świata i Europy. Tworzy też choreografie do telewizyjnych programów tanecznych i rozrywkowych oraz spektakli jubileuszowych dla gwiazd polskiej sceny muzycznej, a także choreografie finałów telewizyjnych konkursów Miss Polonia. Jest autorką kilu projektów integracyjnych dla tancerzy i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz programów resocjalizacji w domach młodzieży defaworyzowanej i projektów integracyjnych dla tancerzy i młodzieży niepełnosprawnej.

Paweł Sokołowski – pierwsze taneczne kroki stawiał w 2007 roku. Obecnie topowy tancerz hip hop dance i house dance w Polsce. Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w warsztatach i panelach dyskusyjnych oraz konfrontując umiejętności w contestach na terenie całej Europy. Nabytym doświadczeniem dzieli się, prowadząc liczne klasy oraz występując w roli jurora na imprezach takich jak: Up Your Skillz (Rosja), Rytm Ulicy, Wirująca Strefa, Gdańsk Dźwiga Muzę, Eat Your Feet, Urban Dance Meeting, Groove Contest, Po Polsku Tańcz, Hype Up/Baltic Games, Eye to Eye Battle, Dance Tribute, Hip Hop High Level, SHC Elements, Gorzów Funkowo, Ostrowski Styl etc. Na koncie ma wiele osiągnięć, a do ważniejszych zalicza m.in.: dziewięciokrotny udział w finale Wirującej Strefy w kat. hip hop, house, allstyles, siedmiokrotny udział w finale Your Original Style w kat. hip hop, house, allstyles czy pięciokrotny udział w finale Back In The Day w kat. hip hop, house, a także półfinał programu „Mam talent” z Enzym Crew.

Piotr Jeznach – absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku taniec, na specjalności choreografia i teoria tańca, gdzie obecnie wykłada taniec współczesny oraz plastykę ruchu scenicznego. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza w Warszawie oraz Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny na kierunku taniec jazzowy w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Tańczył w warszawskim zespole Belong 2 Beat oraz białostockiej grupie Fair Play Kwadrat. Finalista 4. edycji programu „You Can Dance – Po Prostu Tańcz” oraz 1. edycji programu „Got To Dance – Tylko Taniec”. Jako tancerz występował na deskach teatrów w całej Polsce, brał udział w trasach koncertowych Edyty Górniak oraz Dody. W latach 2014–19 był solistą w Młodym Balecie Polskim. Szkolił się m.in w Londynie (London Russian Ballet School), Nowym Jorku (Steps on Broadway, Broadway Dance Center) oraz kilkukrotnie w Los Angeles (The Edge, Millenium Dance Complex, Debbie Raynolds Dance Studio). Organizator warsztatów tańca „Tańce Hulańce”, „Focus Dance Division” oraz wieczoru tanecznego „Focus & Friends Dance Evening”. Choreograf warszawskiego zespołu tańca współczesnego Focus.


Dokumenty do pobrania

Regulamin


Regulamin konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2020

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2020 (dalej: Karnawał).
2. Organizatorem Karnawału jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (dalej: Organizator).
3. Uczestnikami Karnawału są grupy taneczne (dalej: Uczestnicy).
4. Karnawał odbywa się w Białymstoku w dniach 8–9 lutego 2020 r., w tym:
1) 8 lutego 2020 r. (sobota) – ELIMINACJE – Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku , ul. ks. Stanisława Suchowolca 26;
2) 09 lutego 2020 r. (niedziela) – KONCERT GALOWY i WRĘCZENIE NAGRÓD – Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1.

§ 2. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r., wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe), dostarczenie zgody do rozpowszechniania wizerunku oraz dostarczenie nagrania do 31 stycznia 2020 r.
2. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 25 zł za osobę.
3. Za drugą prezentację Startowe wynosi 15 zł za osobę.
4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.
5. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy:
odbiorca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
numer rachunku: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175, bank odbiorcy: BANK PEKAO S.A. O/Białystok
tytuł przelewu: „Akredytacja KDF” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób.
6. Zespoły, które zrezygnują z udziału w Karnawale po 31 stycznia 2020 r. uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
7. Uczestnicy Karnawału zobowiązani są do dostarczenia do 31 stycznia (osobiście lub listownie na adres Organizatora) wypełnionych i podpisanych przez siebie zgód (osoby pełnoletnie) lub zgód wypełnionych i podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów (osoby niepełnoletnie) do rozpowszechniania wizerunku uczestników konkursu tanecznego Karnawał Dance Fest 2020.
8. Niedostarczenie wymaganych zgód skutkuje dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
9. Uczestnicy występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (bezpośrednio na nośniku przenośnym USB lub wysłanych na adres mailowy: a.szydlowski@woak.bialystok.pl w formacie mp3) w terminie do 31 stycznia 2020.

§ 3. KATEGORIE

1. W Karnawale mogą wziąć udział formacje tańca (minimalnie 3 osoby) w następujących kategoriach:
Debiuty (grupy trenujące do 2 lat, bez podziału na style tańca):
– do 9 lat; 10–15 lat.
Show Dance (dowolne techniki tańca, prezentacja oparta na opowiedzeniu historii):
– do 11 lat; 12–15 lat; 16 lat i więcej.
Street Dance (hip-hop, popping, bboying, locking, house, krump, waacking, dancehall):
– do 11 lat; 12–15 lat; 16 lat i więcej.
Performing Arts (jazz, modern, współczesny, taniec klasyczny):
– do 11 lat; 12–15 lat; 16 lat i więcej.
Formacje 30+ (bez podziału na style tańca).
2. Spoza danej kategorii wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie na Karnawale.
3. Każda grupa może zaprezentować 1 choreografię w tej samej kategorii tanecznej.
4. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3,5 minuty w kategorii Street Dance, Debiuty i 30+ oraz 4,5 minuty w kategorii Performing Art i Show Dance.
5. Kategorie wiekowe, w których zgłosi się mniej niż 5 formacji, zostaną dołączone do innej kategorii wiekowej.

§ 4. JURY

1. W konkursie w ramach Karnawału prezentacje i choreografie będą oceniane przez Jury wyłonione przez Organizatora.
2. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
3. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów, które otrzymają nagrody.
4. Jury przyznaje nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrody rzeczowe wręczane są podczas uroczystej gali. Nagrody finansowe są przekazywane kierownikom grup na wskazane przez nich w oświadczeniu konto, w terminie do 30 dni po zakończeniu Karnawału.

§ 5. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Zasady udziału w Karnawale:
a) Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku;
b) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się Karnawał:
a) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się Karnawał;
b) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu Karnawału nie ukończyły 18. roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
c) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się Karnawał (w tym w szatniach, na zapleczach i w salach tanecznych);
d) rejestrując się na Karnawał przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w Karnawale na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym Karnawału najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w Karnawale;
e) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Karnawału;
f) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę Organizatora;
g) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach Karnawału;
h) grupy, które decydują się na użycie rekwizytów, są zobowiązane zabezpieczyć je w sposób, który zapewni bezpieczeństwo podczas występu i nie spowoduje uszkodzenia podłogi baletowej;
i) ze względu na podłogę baletową uczestnicy zobowiązani są występować w miękkim obuwiu,
j) niedozwolone jest wnoszenie przez Uczestników na teren imprezy masowej w dniu 8 lutego 2020 roku napojów i żywności w otwartych, niezabezpieczonych pojemnikach (kubkach, talerzach, tackach).
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
a) wymiary parkietu: 10 m × 10 m;
b) każda grupa ma jednakowe oświetlenie podczas Eliminacji;
c) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację Karnawału regulują:
a) niniejszy Regulamin;
b) regulamin imprezy masowej organizowanej przez Organizatora w dniach 8 lutego 2020 r.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin Karnawału będzie dostępny na stronie internetowej www.karnawaldf.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Partner:

Patronat Honorowy:


Sponsorzy:

Patroni:


Rejestracja KDF 2020


UWAGA!!!

ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ,
NAJPIERW KLIKNIJ NA TEKST UMIESZCZONY NAD KAŻDYM POLEM!

W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem formularza proszę o kontakt 85 740-37-22

Kategorie i grupy wiekowe (wybierz jedno)

DEBIUTY
Debiuty do 9 latDebiuty 10-15 lat

SHOW DANCE
Show Dance do 11 latShow Dance 12-15 latShow Dance 16 lat i więcej

STREET DANCE
Street Dance do 11 latStreet Dance 12-15 latStreet Dance 16 lat i więcej

PERFORMING ARTS
Performing Arts do 11 latPerforming Arts 12-15 latPerforming Arts 16 lat i więcej

FORMACJE 30+
Formacje 30+

”Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.”
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, telefonu, nazwiska
i adresu poczty elektronicznej w celu poinformowania mnie o kolejnych edycjach KDF, zarejestrowania grupy, której jestem kierownikiem."
"Wyrażam zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku w celu promocji Karnawał Dance Fest. Niniejsza
zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z konkursu
tanecznego Karnawał Dance Fest 2020:
- jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
- obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium,
w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych WOAK oraz na
portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto,
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w
formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne."

1. Regulamin KDF 2020

2. Wymagane zgody – na udział w KDF oraz na rozpowszechnianie wizerunku

Uczestnicy Karnawał Dance Fest są zobowiązani do dostarczenia do 31 stycznia 2020 r. (osobiście lub listownie na adres organizatora) wypełnionych i podpisanych przez siebie zgód (osoby pełnoletnie) lub zgód wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów (osoby niepełnoletnie) do rozpowszechniania wizerunku uczestników konkursu.


3. Wymagane oświadczenie opiekuna grupy

4. Regulamin obiektu ZSR CKP

5. Regulamin imprezy masowej

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

1) Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, zwany dalej WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, sekretariat@woak.bialystok.pl, www.woak.bialystok.pl.
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@woak.bialystok.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w konkursie „Karnawał Dance Fest 2020” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b. promocji „Karnawał Dance Fest 2020” w zakresie wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, obsługa prawna Administratora, banki oraz osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych WOAK oraz na portalach społecznościowych, na których WOAK posiada konto. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP WOAK.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
a. prawo żądania ich sprostowania,
b. prawo usunięcia danych,
c. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo przenoszenia danych,
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne do udziału w „Karnawał Dance Fest 2020”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie „Karnawał Dance Fest 2020”.
9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.


Kontakt


Koordynator:
Małgorzata Sienkiewicz
karnawal@woak.bialystok.pl
tel. kom. 507 456 613

Sprawy organizacyjne:
Dział Animacji Kultury WOAK
tel. 85 744-63-13

Organizator:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
tel. 85 740-37-11
www.woak.bialystok.pl
woak@woak.bialystok.pl
NIP: 542-10-07-120
REGON: 000276877


Aktualne informacje


16 Sty 2020
Sprzedaż biletów od 27 stycznia
admin
0

Sprzedaż biletów w siedzibie WOAK, ul. Kilińskiego 8, pok. 22, II piętro, od 27 stycznia 2020.

Bilet wstępu na eliminacje

15 zł z legitymacją szkolną / studencką
20 zł bilet normalny

Bilet na Koncert Galowy

25 zł bilet ulgowy
30 zł bilet normalny

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10% zniżki

Continue reading
12 Gru 2019
Ruszyła rejestracja!
admin
0

Czekamy na Wasze zgłoszenia na KDF 2020.
http://karnawaldf.pl/#!rejestracja

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem warunkiem udziału w Karnawale jest przesłanie zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r., dokonanie opłaty startowej, dostarczenie zgody na upowszechnianie wizerunku oraz nagrania do 31 stycznia 2020 r.

Continue reading
02 Gru 2019
28. edycja KDF – 8-9 lutego 2020
admin
0

Kolejna, 28. edycja Karnawal Dance Fest odbędzie się w dniach 8-9 lutego 2020. Kategorie to debiuty, show dance, street dance, performing arts, formacje 30+


Continue reading
09 Sty 2019
15-17 lutego – KDF 2019
WOAK
0

15-17 lutego 2019 roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na 27. Karnawał Dance Fest w Białymstoku. Jest to jeden z największych projektów tanecznych województwa podlaskiego.

Co roku przyjeżdżają do nas setki tancerzy z całej Polski. Zapraszamy grupy taneczne do udziału w kategoriach: Debiuty, Taniec Sceniczny, Street Dance, Inne formy tańca i Formacje 30+.

W jury zasiądą w tym roku znane i lubiane osobowości tanecznego świata: Anna Tomczak, Magdalena Brzozowska, Grzegorz Kuciak i Dariusz Bujnowski.
Rejestracja rusza 14 stycznia 2019 r!

Continue reading
16 Lut 2018
Wideo z koncertu galowego
16 Lut 2018
Fotoreportaż
WOAK
0
FOTOREPORTAŻ (aby obejrzeć zdjęcia, należy kliknąć na fotografię poniżej)

Białystok po raz 26 stał się stolica tańca!

65 zespołów, ponad 800 uczestników występujących w pięciu kategoriach tanecznych, wyszukane choreografie, zróżnicowana muzyka, barwne stroje, a przede wszystkim ogromna radość, świetna zabawa i entuzjazm tancerzy. Ostatni weekend karnawału przebiegł pod znakiem tańca! Już po raz 26. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprosił tancerzy z całego kraju na jeden z największych projektów tanecznych w północno-wschodniej Polsce – Karnawał Dance Fest.  Od 9 do 11 lutego Białystok stał się prawdziwą stolica tańca!

KDF to wydarzenie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród tancerzy, jak i widzów. Organizację przedsięwzięcia chwalą sobie również choreografowie. Na rozgrzewkę, w piątkowe popołudnie, organizatorzy zaproponowali warsztaty, podczas których wielbiciele tańca mieli możliwość szkolić się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

W eliminacjach, które odbyły się w sobotę 10 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku wzięło udział ponad 800 tancerzy. Zarówno same zespoły, jak i tłumnie zgormadzeni widzowie mieli w czym wybierać. Na scenie zagościły: street dance, taniec sceniczny, formacje debiutujące, kategorie 30+ i inne formy tańca.

Finał tanecznej rywalizacji odbył się 11 lutego w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Na scenie przy ul. Odeskiej zaprezentowało się 37 nagrodzonych formacji. Przed zgromadzoną publicznością zatańczyli również członkowie jury. Dla wielu miłośników tańca było to to nie lada wydarzenie dające możliwość pokazania swoich umiejętności na prawdziwej scenie przed szeroką publicznością.

Karnawał Dance Fest to olbrzymie widowisko artystyczne. – mówił podczas koncertu galowego Cezary Jan Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.  Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim tancerzom za ich pasję i pracę, bo przecież te wspaniałe prezentacje, które mieliśmy okazję podziwiać to efekt wielu miesięcy ćwiczeń. Dziękuję instruktorom za ich zapał, zaangażowanie i dziękuję rodzicom że pozwalacie swoim dzieciom rozwijać pasję, rozwijać zainteresowania, bo dzięki temu nie tylko uczestniczą w ofercie kulturalnej, ale i ją tworzą.

Karnawał Dance Fest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez tanecznych w kraju. Jej niekwestionowanym atutem jest wychodzenie naprzeciw nowym trendom nieustannie pojawiającym się w świecie tańca. Ma to potwierdzenie we frekwencji – na lutowe wydarzenie od lat do stolicy województwa podlaskiego przyjeżdżają setki tancerzy z całej Polski – zarówno dzieci, jak i dorośli, początkujący, jak i doświadczenia artyści, prezentując swoje najlepsze i najbardziej wyszukane układy choreograficzne w różnych kategoriach.

Zarówno w uczestnikach, jak i w zgromadzonej dziś na koncercie galowym publiczność tkwi ogromna energia. Jako Białostocczanie jesteśmy dumni, że to właśnie w naszym mieście możemy przeżywać tak piękne chwile i mamy nadzieję, że ci którzy przyjechali  do nas z daleka, dobrze się tu z nami czują – mówiła Edyta Mozyrska, dyrektor departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Najlepszych z najlepszych, jak co roku, wybierało profesjonalne, znane i lubiane jury. W tym roku taneczne zmagania oceniali: Katarzyna Kubalska – zdobywczyni II miejsca w 2. edycji „You Can Dance”, wielokrotnie nagradzana tancerka i choreograf,  Krzysztof Chamera – tancerz i choreograf i instruktor, na swoim koncie ma wiele sukcesów artystycznych oraz udział w licznych projektach telewizyjnych oraz Marcin Rębilas, który pracował z największymi artystami polskiej sceny muzycznej, zarówno jako tancerz, jak i choreograf.


FOTOREPORTAŻ „Foto Spółdzielnia”

fot. Paweł Polecki, Mariola Tarasiuk, Krzysztof Borowski, Monika Mściwujewska, Jarosław Popławski, Maria Safarewicz, Łukasz Raube, Halina Kaczan, Ewelina Matwiejczuk

Continue reading
Poland